MENU
Tin tức
Tại sao phải sử dụng máy đo EC và máy đo pH và độ ẩm đất?

Tại sao phải sử dụng máy đo EC và máy đo pH và độ ẩm đất?

BỘ SẢN PHẨM

MÁY ĐO EC ĐẤT VÀ MÁY ĐO pH & ĐỘ ẨM ĐẤT

Tủ cấy vi sinh thổi đứng

Tủ cấy vi sinh thổi đứng

Tủ cấy vi sinh là tên gọi của một hệ thống làm việc  được thiết kế để ngăn ngừa các tác nhân ô nhiễm đối với các thao tác trên mẫu sinh học, vật liệu nhạy cảm với các hạt bụi...Không khí được hút thông qua một bộ lọc HEPA và được đưa vào trong buồng thao tác.

Tin tức

Tin tức

Tin tức