MENU
Hỗ trợ
Nồi Hấp Tiệt Trùng Chân Không ALP CLG-32L, 54 lít

Nồi Hấp Tiệt Trùng Chân Không ALP CLG-32L, 54 lít

Nồi hấp tiệt trùng chân không model CLG-32L. Sản phẩm được sử dụng rất rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau như các Viện nghiên cứu khoa học, trung tâm phân tích dược phẩm, mỹ phẩm.., trung tâm y tế, các phòng Lab, các bệnh viện, trường học, các sơ sở sản xuất thực phẩm, công nghiệp…

NỒI HẤP TIỆT TRÙNG 30S – ALP) KT 30S

NỒI HẤP TIỆT TRÙNG 30S – ALP) KT 30S

NỒI HẤP TIỆT TRÙNG 30S – ALP) KT 30S 

NỒI  HẤP TIỆT TRÙNG ALP : KT – 40L

NỒI HẤP TIỆT TRÙNG ALP : KT – 40L

Nồi Hấp Tiệt Trùng Model KT- 40L sản phẩm được sử dụng rất rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau như các Viện nghiên cứu khoa học, Trung tâm phân tích dược phẩm, mỹ phẩm.., Trung tâm y tế, các phòng Lab, các Bệnh viện, Trường học, Các sơ sở sản xuất thực phẩm, công nghiệp…

« 1 2 »

Hỗ trợ

Hỗ trợ

Hỗ trợ